Estau a

Consulta de Comptes

Ajuntament Barcelona, Exercici 2014

Si el Compte de l' Entitat està retut, podeu accedir al resum o al Compte complet prement sobre la icona Compte retut

Pressupost, Liquidació del Pressupost i Tramitació del Compte General
Data aprovació definitiva del Pressupost 31/12/2013 Data aprovació de la liquidació del Pressupost 27/02/2015
Data de formació del Compte General 09/09/2015 Data d'Informe de la Comissió Especial de Comptes 06/10/2015
Data d'inici de la exposició pública 08/10/2015 Data de presentació del Compte General al Ple 27/11/2015
Data d'aprovació del Compte General 27/11/2015 Data d'enviament del Compte General 10/12/2015
Entitat Principal
Ajuntament Barcelona Compte retut
Entitats Dependents
Organismes autònoms
Institut Barcelona Esports Compte retut
Institut Municipal d'Educació de Barcelona Compte retut
Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona Compte retut
Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona Compte retut
Institut Municipal d'Urbanisme Compte retut
Institut Municipal de Mercats Compte retut
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Compte retut
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Compte retut
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida Compte retut
Societats mercantils
Barcelona Activa, S.A.U. S.P.M. Retut no disponible
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA Retut no disponible
Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. Retut no disponible
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Retut no disponible
Barcelona Gestión Urbanistica, S.A. Retut no disponible
Cementiris de Barcelona, S.A. Retut no disponible
Foment de Ciutat Vella, S.A. Retut no disponible
Informacion Cartografica y de Base, S.A. Retut no disponible
Mercado de Abastos Barcelona, S.A. Retut no disponible
Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. Retut no disponible
Selectives Metropolitanes, S.A. Retut no disponible
Serveis Publics Electronics, S.A. Compte no retut
Solucions Integrals per als Residus, S.A. Retut no disponible
Tractament i Selecció de Residus, S.A. Retut no disponible
Entitats Públiques Empresarials
Fundació Mies Van Der Rohe Retut no disponible
Institut Municipal de Cultura Retut no disponible
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona Retut no disponible
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal Retut no disponible
Llegenda
N.D. No Disponible Compte no disponible Compte no disponible Compte retut Compte retut Compte no retut Compte no retut

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.