Estau a

Consulta de Comptes

Ajuntament Barcelona, Exercici 2015

Si el Compte de l' Entitat està retut, podeu accedir al resum o al Compte complet prement sobre la icona Compte retut

Pressupost, Liquidació del Pressupost i Tramitació del Compte General
Data aprovació definitiva del Pressupost 19/12/2014 Data aprovació de la liquidació del Pressupost 24/02/2016
Data de formació del Compte General 06/05/2016 Data d'Informe de la Comissió Especial de Comptes 31/05/2016
Data d'inici de la exposició pública 03/06/2016 Data de presentació del Compte General al Ple 30/09/2016
Data d'aprovació del Compte General 30/09/2016 Data d'enviament del Compte General 06/10/2016
Entitat Principal
Ajuntament Barcelona Compte retut
Entitats Dependents
Organismes autònoms
Institut Barcelona Esports Compte retut
Institut Municipal d'Educació de Barcelona Compte retut
Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona Compte retut
Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona Compte retut
Institut Municipal d'Urbanisme Compte retut
Institut Municipal de Mercats Compte retut
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Compte retut
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Compte retut
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida Compte retut
Societats mercantils
Barcelona Activa, S.A.U. S.P.M. Retut no disponible
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA Retut no disponible
Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. Retut no disponible
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Retut no disponible
Barcelona Gestión Urbanistica, S.A. Retut no disponible
Cementiris de Barcelona, S.A. Retut no disponible
Foment de Ciutat Vella, S.A. Retut no disponible
Informacion Cartografica y de Base, S.A. Retut no disponible
Localret S.A. Retut no disponible
Mercado de Abastos Barcelona, S.A. Retut no disponible
Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. Retut no disponible
Selectives Metropolitanes, S.A. Retut no disponible
Serveis Publics Electronics, S.A. Compte no retut
Solucions Integrals per als Residus, S.A. Retut no disponible
Tractament i Selecció de Residus, S.A. Retut no disponible
Entitats Públiques Empresarials
Fundació Mies Van Der Rohe Retut no disponible
Institut Municipal de Cultura Retut no disponible
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona Retut no disponible
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal Retut no disponible
Consorcios adscritos
Agència Local d'Ecologia urbana de Barcelona Compte retut
Agència Local d'Energia de Barcelona Compte retut
Besós Compte retut
Campus Interuniversitari del Besòs Compte retut
Consorci del Mercat de les Flors Compte retut
de l'Auditori i l'Orquestra Compte retut
de les Biblioteques de Barcelona Compte retut
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona Compte retut
El Far, Centre de Treballs del Mar Compte retut
Institut d'Infància i Món Urbà Compte retut
Localret Compte retut
Museu d'Art Contemporani de Barcelona Compte no retut
Fundaciones adscritas
Fundació Barcelona Cultura
Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (Bit Habitat) Compte no retut
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Fundació Julio Muñoz Ramonet
Fundació Museu Picasso de Barcelona Compte no retut
Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona
Fundació Pi i Sunyer, d'Estudis Autonòmics i Locals
Entitats en les que participa
Altres participacions en societats mercantils
Mercado de Abastos Barcelona, S.A.
Selectives Metropolitanes, S.A.
Solucions Integrals per als Residus, S.A.
Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Llegenda
N.D. No Disponible Compte no disponible Compte no disponible Compte retut Compte retut Compte no retut Compte no retut

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.