Estás en

Consulta de Contas

Concello Fisterra, Exercicio 2015

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 02/10/2015 Data aprobación da liquidación do Orzamento 09/03/2016
Data de formación da Conta Xeral 11/10/2016 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 24/10/2016
Data de inicio da exposición pública 28/10/2016 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 05/12/2016
Data de aprobación da Conta Xeral 05/12/2016 Data de envío da Conta Xeral 16/12/2016
Entidade Principal
Concello Fisterra Conta rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.