Estás en

Consulta de Contas

Concello A Laracha, Exercicio 2015

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 29/12/2015 Data aprobación da liquidación do Orzamento 11/04/2016
Data de formación da Conta Xeral 20/06/2016 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 22/07/2016
Data de inicio da exposición pública 29/07/2016 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 30/09/2016
Data de aprobación da Conta Xeral 30/09/2016 Data de envío da Conta Xeral 04/10/2016
Entidade Principal
Concello A Laracha Conta rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.