Estás en

Consulta de Contas

Concello O Pino, Exercicio 2015

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 24/11/2014 Data aprobación da liquidación do Orzamento 29/02/2016
Data de formación da Conta Xeral 11/05/2016 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 31/05/2016
Data de inicio da exposición pública 09/06/2016 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 29/08/2016
Data de aprobación da Conta Xeral 29/08/2016 Data de envío da Conta Xeral 11/10/2016
Entidade Principal
Concello O Pino Conta rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.