Estás en

Consulta de Contas

Concello Santiso, Exercicio 2015

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 08/01/2015 Data aprobación da liquidación do Orzamento 29/04/2016
Data de formación da Conta Xeral 18/07/2016 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 19/08/2016
Data de inicio da exposición pública 19/08/2016 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 11/10/2016
Data de aprobación da Conta Xeral 11/10/2016 Data de envío da Conta Xeral 14/10/2016
Entidade Principal
Concello Santiso Conta rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.