Estás en

Consulta de Contas

Concello Touro, Exercicio 2015

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 09/01/2015 Data aprobación da liquidación do Orzamento 09/03/2016
Data de formación da Conta Xeral 16/03/2016 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 31/05/2016
Data de inicio da exposición pública 13/06/2016 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 30/09/2016
Data de aprobación da Conta Xeral 30/09/2016 Data de envío da Conta Xeral 13/10/2016
Entidade Principal
Concello Touro Conta rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.