Estás en

Consulta de Contas

Concello Riotorto, Exercicio 2015

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 03/03/2015 Data aprobación da liquidación do Orzamento 26/02/2016
Data de formación da Conta Xeral 03/05/2016 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 30/05/2016
Data de inicio da exposición pública 30/06/2016 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 03/11/2016
Data de aprobación da Conta Xeral 05/11/2016 Data de envío da Conta Xeral 05/10/2016
Entidade Principal
Concello Riotorto Conta rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.