Estás en

Consulta de Contas

Concello Amoeiro, Exercicio 2015

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 01/01/2015 Data aprobación da liquidación do Orzamento 15/04/2016
Data de formación da Conta Xeral 26/07/2016 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 01/08/2016
Data de inicio da exposición pública 02/08/2016 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 12/09/2016
Data de aprobación da Conta Xeral 15/09/2016 Data de envío da Conta Xeral 10/10/2016
Entidade Principal
Concello Amoeiro Conta rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.