Estás en

Consulta de Contas

Concello Vilagarcía de Arousa, Exercicio 2015

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 26/12/2014 Data aprobación da liquidación do Orzamento 29/02/2016
Data de formación da Conta Xeral 21/07/2016 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 26/07/2016
Data de inicio da exposición pública 04/08/2016 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 29/09/2016
Data de aprobación da Conta Xeral 29/09/2016 Data de envío da Conta Xeral 07/10/2016
Entidade Principal
Concello Vilagarcía de Arousa Conta rendida
Entidades Dependentes
Organismos autónomos
Patronato Municipal de Servicios Deportivos Municipales Conta rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.