Estás en

Consulta de Contas

Deputación Provincial Lugo, Exercicio 2015

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 30/12/2014 Data aprobación da liquidación do Orzamento 29/02/2016
Data de formación da Conta Xeral 10/05/2016 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 31/05/2016
Data de inicio da exposición pública 06/06/2016 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 22/09/2016
Data de aprobación da Conta Xeral 27/09/2016 Data de envío da Conta Xeral 07/10/2016
Entidade Principal
Deputación Provincial Lugo Conta rendida
Entidades Dependentes
Sociedades mercantís
Sociedad Urbanistica Provincial de Lugo, S.A. Conta rendida
Consorcios adscritos
Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento Conta rendida
Fundaciones adscritas
Desarrollo de las Tecnologías y Ciencias de la Información (TIC)
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.