Estau a

Consulta de Comptes

Ajuntament Sant Pere de Ribes, Exercici 2013

Si el Compte de l' Entitat està retut, podeu accedir al resum o al Compte complet prement sobre la icona Compte retut

Pressupost, Liquidació del Pressupost i Tramitació del Compte General
Data aprovació definitiva del Pressupost 02/01/2013 Data aprovació de la liquidació del Pressupost 22/04/2013
Data de formació del Compte General 24/07/2014 Data d'Informe de la Comissió Especial de Comptes 23/07/2014
Data d'inici de la exposició pública 06/08/2014 Data de presentació del Compte General al Ple 23/09/2014
Data d'aprovació del Compte General 23/09/2014 Data d'enviament del Compte General 14/10/2014
Entitat Principal
Ajuntament Sant Pere de Ribes Compte retut
Entitats Dependents
Societats mercantils
Garraf Promoción Municipales, S.A. Retut no disponible
Llegenda
N.D. No Disponible Compte no disponible Compte no disponible Compte retut Compte retut Compte no retut Compte no retut

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.