Estau a

Observatori de rendiciķ

Compliment dels terminis legals de tramitaciķ del pressupost i del Compte General.

  Exercici 2020 Exercici 2021
Tipus d`Entitat Local Pressupost aprovat abans del 31/12/2019 Liquidaciķ del pressupost aprovada abans del 31/03/2021 Compte General aprovat abans del 01/10/2021 Compte General retut abans del 15/10/2021 Pressupost aprovat abans del 31/12/2020 Liquidaciķ del pressupost aprovada abans del 31/03/2022 Compte General aprovat abans del 01/10/2022 Compte General retut abans del 15/10/2022
Ajuntament 27.93 % 68.86 % 71.77 % 59.53 % 29.38 % 75.05 % 77.75 % 61.14 %
Diputaciķ Provincial 39.47 % 92.11 % 81.08 % 63.16 % 43.75 % 87.88 % 87.88 % 63.16 %
Cabildos i Consells Insulars 20.00 % 60.00 % 30.00 % 20.00 % 22.22 % 55.56 % 44.44 % 40.00 %
Comarca 32.43 % 59.15 % 78.08 % 76.32 % 28.57 % 77.14 % 90.00 % 84.21 %
Mancomunitat 29.72 % 74.16 % 56.15 % 39.26 % 32.29 % 81.26 % 71.88 % 41.30 %
Ārea metropolitana 66.67 % 100.00 % 66.67 % 66.67 % 66.67 % 100.00 % 66.67 % 66.67 %
Grāfic del compliment del termini legal de la rendiciķ de l'exercici 2019
Llegenda del grāfic
Grāfic del compliment del termini legal de la rendiciķ de l'exercici 2020
Llegenda del grāfic
Grāfic del compliment del termini legal de la rendiciķ de l'exercici 2021
Llegenda del grāfic

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.