Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició dels ajuntaments, per trams de població.

Ajuntaments
  2019 2020 2021
Trams de Població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 58.62 % 98.28 % 67.24 % 96.55 % 18.97 % 89.66 %
50001-100000 habitants 60.49 % 93.83 % 54.88 % 91.46 % 10.98 % 76.83 %
10001-50000 habitants 68.35 % 92.63 % 56.51 % 89.84 % 5.34 % 79.00 %
5001-10000 habitants 68.55 % 93.36 % 59.06 % 89.37 % 10.49 % 75.73 %
1001-5000 habitants 68.42 % 91.01 % 56.57 % 87.17 % 10.27 % 76.37 %
501-1000 habitants 69.63 % 90.80 % 59.85 % 86.87 % 16.43 % 76.15 %
1-500 habitants 70.56 % 89.15 % 61.26 % 86.36 % 33.34 % 77.30 %

Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.

Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.

Grŕfic de l'evolució de la rendició per trams de Població
Llegenda del grŕfic

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.