Estás en

Consulta de Contas

Concello Vigo, Exercicio 2014

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 13/06/2014 Data aprobación da liquidación do Orzamento 29/01/2015
Data de formación da Conta Xeral 07/05/2015 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 22/05/2015
Data de inicio da exposición pública 06/06/2015 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 27/07/2015
Data de aprobación da Conta Xeral 27/07/2015 Data de envío da Conta Xeral 22/09/2015
Entidade Principal
Concello Vigo Conta rendida
Entidades Dependentes
Organismos autónomos
Escola Municipal de Artes e Oficios Conta rendida
Instituto Municipal de Deportes de Vigo Conta rendida
Parque das Ciencias Vigo Zoo Conta rendida
Xerencia Municipal de Urbanismo Conta rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.