Estás en

Consulta de Contas

Concello Vigo, Exercicio 2015

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 22/12/2014 Data aprobación da liquidación do Orzamento 23/02/2016
Data de formación da Conta Xeral 11/05/2016 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 27/05/2016
Data de inicio da exposición pública 06/06/2016 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 26/07/2016
Data de aprobación da Conta Xeral 26/07/2016 Data de envío da Conta Xeral 29/09/2016
Entidade Principal
Concello Vigo Conta rendida
Entidades Dependentes
Organismos autónomos
Escola Municipal de Artes e Oficios Conta rendida
Instituto Municipal de Deportes de Vigo Conta rendida
Parque das Ciencias Vigo Zoo Conta rendida
Xerencia Municipal de Urbanismo Conta rendida
Fundaciones adscritas
Laxeiro Conta non rendida
Liste Conta non rendida
Museo de Arte Contemporaneo Conta non rendida
Provigo Conta non rendida
Vigo Convention Bureau Conta non rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.