Estás en

Consulta de Contas

Concello Vigo, Exercicio 2016

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 09/12/2015 Data aprobación da liquidación do Orzamento 07/02/2017
Data de formación da Conta Xeral 05/05/2017 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 24/05/2017
Data de inicio da exposición pública 30/05/2017 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 26/07/2017
Data de aprobación da Conta Xeral 26/07/2017 Data de envío da Conta Xeral 06/10/2017
Entidade Principal
Concello Vigo Conta rendida
Entidades Dependentes
Organismos autónomos
Xerencia Municipal de Urbanismo Conta rendida
Fundaciones adscritas
Laxeiro Conta non rendida
Liste Conta non rendida
Museo de Arte Contemporaneo Conta non rendida
Vigo Convention Bureau Conta non rendida
Vigo en deporte Conta non rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.