Estás en

Consulta de Contas

Concello Vigo, Exercicio 2019

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 26/12/2018 Data aprobación da liquidación do Orzamento 11/02/2020
Data de formación da Conta Xeral 05/05/2020 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 20/05/2020
Data de inicio da exposición pública 28/05/2020 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 10/07/2020
Data de aprobación da Conta Xeral 29/07/2020 Data de envío da Conta Xeral 21/09/2020
Entidade Principal
Concello Vigo Conta rendida
Entidades Dependentes
Organismos autónomos
Xerencia Municipal de Urbanismo Conta rendida
Fundaciones adscritas
Laxeiro Conta non rendida
Liste Conta non rendida
Museo de Arte Contemporaneo Conta non rendida
Vigo Convention Bureau Conta non rendida
Vigo en deporte Conta non rendida
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.