Estás en

Consulta de Contas

Concello Vigo, Exercicio 2020

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 23/12/2019 Data aprobación da liquidación do Orzamento 09/02/2021
Data de formación da Conta Xeral 13/04/2021 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 11/05/2021
Data de inicio da exposición pública 15/05/2021 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 10/06/2021
Data de aprobación da Conta Xeral 30/06/2021 Data de envío da Conta Xeral 16/09/2021
Entidade Principal
Concello Vigo Conta rendida
Entidades Dependentes
Organismos autónomos
Xerencia Municipal de Urbanismo Conta rendida
Fundaciones adscritas
Laxeiro Rendida Non Disponible
Liste Rendida Non Disponible
Museo de Arte Contemporaneo Rendida Non Disponible
Vigo Convention Bureau Rendida Non Disponible
Vigo en deporte Rendida Non Disponible
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.