Estás en

Consulta de Contas

Concello Vigo, Exercicio 2021

Si a conta atopase rendida, pode acceder o resumo de estados o ben a conta completa pulsando o icono Conta rendida

Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 23/12/2020 Data aprobación da liquidación do Orzamento 03/02/2022
Data de formación da Conta Xeral 18/04/2022 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 04/05/2022
Data de inicio da exposición pública 09/05/2022 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 23/06/2022
Data de aprobación da Conta Xeral 29/06/2022 Data de envío da Conta Xeral 08/09/2022
Entidade Principal
Concello Vigo Conta rendida
Entidades Dependentes
Organismos autónomos
Xerencia Municipal de Urbanismo Conta rendida
Fundaciones adscritas
Laxeiro Rendida Non Disponible
Liste Rendida Non Disponible
Museo de Arte Contemporaneo Rendida Non Disponible
Vigo Convention Bureau Rendida Non Disponible
Vigo en deporte Rendida Non Disponible
Lenda
N.D. Non Disponible Conta rendida non disponible Conta rendida non disponible Conta rendida Conta rendida Conta non rendida Conta non rendida

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.