Estás en

Observatorio de rendición

Gráfico do cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2019

Cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2019

Esta páxina describe o gráfico correspondente á evolución dos indicadores do cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2019, publicado na páxina Gráfico do cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2019 para que o seu contido sexa accesible para aquelas persoas que non poidan visualizar a imaxen.

A continuación móstrase unha listaxe coas porcentaxes de contas que cumpriron os distintos prazos legais de rendición; por tipo de entidade.

 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2019 foi de 69.43%.
 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2019 foi de 82.03%.
 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2019 foi de 60.66%.
 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2019 foi de 29.52%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2019 foi de 60.00%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2019 foi de 50.00%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2019 foi de 50.00%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2019 foi de 20.00%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2019 foi de 73.68%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2019 foi de 73.68%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2019 foi de 86.49%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2019 foi de 47.37%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2019 foi de 46.63%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2019 foi de 75.47%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2019 foi de 66.15%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2019 foi de 31.28%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2019 foi de 80.26%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2019 foi de 85.14%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2019 foi de 58.33%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2019 foi de 31.08%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2019 foi de 100.00%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2019 foi de 100.00%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2019 foi de 100.00%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2019 foi de 100.00%.

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.