Estás en

Observatorio de rendición

Gráfico do cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2020

Cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2020

Esta páxina describe o gráfico correspondente á evolución dos indicadores do cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2020, publicado na páxina Gráfico do cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2020 para que o seu contido sexa accesible para aquelas persoas que non poidan visualizar a imaxen.

A continuación móstrase unha listaxe coas porcentaxes de contas que cumpriron os distintos prazos legais de rendición; por tipo de entidade.

 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2020 foi de 59.53%.
 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2020 foi de 70.69%.
 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2020 foi de 68.15%.
 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2020 foi de 27.60%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2020 foi de 20.00%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2020 foi de 30.00%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2020 foi de 60.00%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2020 foi de 20.00%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2020 foi de 63.16%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2020 foi de 81.08%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2020 foi de 92.11%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2020 foi de 39.47%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2020 foi de 39.26%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2020 foi de 53.86%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2020 foi de 72.82%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2020 foi de 29.00%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2020 foi de 76.32%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2020 foi de 78.08%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2020 foi de 59.15%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2020 foi de 32.43%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2020 foi de 66.67%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2020 foi de 66.67%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2020 foi de 100.00%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2020 foi de 66.67%.

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.