Estás en

Observatorio de rendición

Gráfico do cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2021

Cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2021

Esta páxina describe o gráfico correspondente á evolución dos indicadores do cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2021, publicado na páxina Gráfico do cumprimento dos prazos legais da rendición do exercicio 2021 para que o seu contido sexa accesible para aquelas persoas que non poidan visualizar a imaxen.

A continuación móstrase unha listaxe coas porcentaxes de contas que cumpriron os distintos prazos legais de rendición; por tipo de entidade.

 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2021 foi de 61.14%.
 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2021 foi de 69.44%.
 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2021 foi de 70.00%.
 • A porcentaxe de Concellos que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2021 foi de 27.26%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2021 foi de 40.00%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2021 foi de 40.00%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2021 foi de 60.00%.
 • A porcentaxe de Cabildos e Consellos Insulares que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2021 foi de 20.00%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2021 foi de 63.16%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2021 foi de 78.38%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2021 foi de 86.11%.
 • A porcentaxe de Deputacións Provinciais que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2021 foi de 43.24%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2021 foi de 41.00%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2021 foi de 60.66%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2021 foi de 75.14%.
 • A porcentaxe de Mancomunidades que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2021 foi de 29.45%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2021 foi de 84.21%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2021 foi de 86.30%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2021 foi de 75.34%.
 • A porcentaxe de Comarcas que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2021 foi de 27.03%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Rendición no exercicio 2021 foi de 66.67%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Formación da Conta no exercicio 2021 foi de 66.67%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Aprobación da Conta no exercicio 2021 foi de 100.00%.
 • A porcentaxe de Áreas Metropolitanas que cumpriron o prazo legal de Aprobación do Orzamento no exercicio 2021 foi de 66.67%.

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.