Estás en

Observatorio de rendición

Gráfico da evolución da rendición por tramos de Poboación

Evolución dos indicadores de rendición por tramos de Poboación

Esta páxina describe o gráfico correspondente á evolución dos indicadores de rendición por tramos de Poboación, publicado na páxina Gráfico da evolución da rendición por tramos de Poboación para que o seu contido sexa accesible para aquelas persoas que non poidan visualizar a imaxen.

A continuación móstrase unha listaxe coas porcentaxes de contas rendidas de Concellos por Tramo de Poboación.

 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 1-500 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2020 ata a data En Plazo2021 foi 61.26%, e dun 87.91% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 1-500 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2021 ata a data En Plazo2022 foi 33.34%, e dun 83.81% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 1-500 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2022 ata a data En Plazo2023 foi 25.24%, e dun 25.24% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 10001-50000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2020 ata a data En Plazo2021 foi 56.51%, e dun 92.51% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 10001-50000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2021 ata a data En Plazo2022 foi 5.34%, e dun 88.61% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 10001-50000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2022 ata a data En Plazo2023 foi 12.94%, e dun 12.94% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 1001-5000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2020 ata a data En Plazo2021 foi 56.57%, e dun 89.13% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 1001-5000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2021 ata a data En Plazo2022 foi 10.27%, e dun 85.51% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 1001-5000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2022 ata a data En Plazo2023 foi 17.91%, e dun 17.91% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 50001-100000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2020 ata a data En Plazo2021 foi 54.88%, e dun 93.90% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 50001-100000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2021 ata a data En Plazo2022 foi 10.98%, e dun 91.46% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 50001-100000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2022 ata a data En Plazo2023 foi 4.82%, e dun 4.82% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 5001-10000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2020 ata a data En Plazo2021 foi 59.06%, e dun 91.73% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 5001-10000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2021 ata a data En Plazo2022 foi 10.49%, e dun 86.99% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 5001-10000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2022 ata a data En Plazo2023 foi 13.11%, e dun 13.11% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 501-1000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2020 ata a data En Plazo2021 foi 59.85%, e dun 88.27% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 501-1000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2021 ata a data En Plazo2022 foi 16.43%, e dun 83.57% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de 501-1000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2022 ata a data En Plazo2023 foi 21.37%, e dun 21.37% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de máis de 100000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2020 ata a data En Plazo2021 foi 67.24%, e dun 98.28% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de máis de 100000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2021 ata a data En Plazo2022 foi 18.97%, e dun 94.83% a data actual.
 • A porcentaxe de Concellos counha poboación de máis de 100000 habitantes habitantes que renderon o exercicio 2022 ata a data En Plazo2023 foi 1.69%, e dun 1.69% a data actual.

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.